Środowiskowy Dom Samopomocy

Pracownia stolarsko-techniczna

prac_stol_tech.jpg

Zajęcia w pracowni stolarsko-technicznej mają na celu:

  • usprawnianie manualne;
  • zdobycie umiejętności posługiwania się prostymi urządzeniami elektrycznymi (tj. szlifierka kątowa, wyrzynarka, wiertarko-wkrętarka, wypalarka do drewna, pilarka itp.) oraz podstawowymi narzędziami technicznymi (tj. młotek, piła ręczna, pilnik, śrubokręt itp.);
  • zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych;
  • rozbudzenie zainteresowania pracą i wprowadzanie nowych pomysłów.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Pracownia funkcjonuje według zasady stopniowania trudności.

W pracowni prowadzone są następujące treningi: trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening umiejętności praktycznych, trening higieniczny. Uczestnicy poznają sposoby wbijania gwoździ, wiercenia otworów, wycinania kształtów z drewna, wygładzania przy pomocy hebla i papieru ściernego, cięcia piłą ręczną i mechaniczną, posługiwania się pilnikami i dłutami do drewna. Czyszczą, konserwują i zdobią przedmioty wykonane z drewna; uczą się klejenia, barwienia i lakierowania drewna. Uczą się wykonywania drobnych napraw przedmiotów codziennego użytku.

Uczestnicy wykonują wiele prac technicznych przeznaczonych na potrzeby własne Domu oraz dekoracje okolicznościowe. Mają także okazję pomajsterkować.

Ponadto w ramach pracowni uczestnicy zapoznają się z asortymentem technicznym sklepów i supermarketów; uczą się planowania i dokonywania zakupów związanych z pracami technicznymi.

Podczas zajęć utrwalane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy uczą się dbania o czystość i higienę osobistą; przygotowania stanowiska pracy, dbałości o powierzony materiał i estetykę otoczenia; przestrzegania podstawowych zasad pracy; bezpieczeństwa swojego i innych; uprzątnięcia stanowiska pracy.

Pracownia wyposażona jest w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne do wykonywania prac.

Powrót na początek strony