Środowiskowy Dom Samopomocy

O Nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Puławach jest jednostką organizacyjną gminy Miasto Puławy. Powstał jako odpowiedź środowiska lokalnego na potrzebę wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji umożliwiającej tym osobom przywrócenie i rozwijanie umiejętności dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi.

Rehabilitacja w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzona jest w ciągu dnia od poniedziałku do piątku. W ciągu dnia odbywają się zebrania społeczności, zajęcia terapeutyczne i treningi, indywidualne rozmowy z psychologiem, zajęcia rekreacyjno-kulturalne oraz czas wolny na rozmowy towarzyskie, kawę, herbatę. Działania terapeutyczne odbywają się w dwóch budynkach:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Mickiewicza 2A
 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Wólka Profecka 26


Zajęcia z uczestnikami prowadzone są w pracowniach i pomieszczeniach:

 • Pracownia plastyczna
 • Pracownia rękodzieła
 • Pracownia kulturalno-muzyczna
 • Pracownia stolarsko-techniczna
 • Pracownia komputerowa
 • Pracownia aktywizacji ruchowej
 • Pracownia gospodarstwa domowego
 • Pokój psychologa
 • Pokój pielęgniarki

Oba budynki pozbawione są barier architektonicznych. Budynek przy ulicy Mickiewicza 2A wyposażony jest w platformę przyschodową.

Środowiskowy Dom Samopomocy stara się stworzyć takie warunki, które w pełni sprzyjają integracji społecznej oraz zmianie postrzegania osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi przez środowisko lokalne.

Powrót na początek strony