Środowiskowy Dom Samopomocy

Pracownia plastyczna

pracownia_plastyczna.jpg

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu wszechstronne rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Nakierowane są na  rozbudzenie i kształtowanie estetycznego postrzegania świata, uwrażliwienie na piękno, rozwijanie i promowanie twórczości artystycznej, pobudzenie wyobraźni, ćwiczenie zdolności manualnej, wyrabianie estetyki, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, odreagowanie negatywnych emocji, rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, podnoszenie wiary we własne siły.

W pracowni prowadzone są następujące treningi: trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening umiejętności praktycznych, trening higieniczny. Uczestnicy mają możliwość: rysowania ołówkiem, kredkami ołówkowymi, pastelami, malowania farbami akrylowymi, plakatowymi, olejnymi i witrażowymi. W pracowni wykorzystywane są różnorodne materiały tj. bibuła, masa papierowa, papier, sznurek, kleje, dary natury itp. oraz techniki np. collage, aplikacje, decoupage itp. Ponadto uczestnicy uczą się wykonywać kartki, kompozycje okolicznościowe, ozdoby i dekoracje świąteczne.

Niekiedy zajęcia mają charakter swobodnej ekspresji mającej na celu rozwijanie wyobraźni. Podczas zajęć utrwalane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy uczą się:
– dbania o czystość i higienę osobistą
– przygotowania stanowiska pracy, dbałości o powierzony materiał i estetykę otoczenia
przestrzegania podstawowych zasad pracy
– bezpieczeństwa swojego i innych
– uprzątnięcia stanowiska pracy. Pracownia wyposażona jest w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne do wykonywania prac.

Powrót na początek strony