Środowiskowy Dom Samopomocy

Pracownia kulturalno-muzyczna

Zdjęcie przedstawia gitarę klasyczną

Zajęcia w pracowni kulturalno-muzycznej mają na celu rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, rozwój kreatywności, aktywne spędzanie wolnego czasu, usprawnianie funkcji poznawczych, wzbogacanie wiedzy ogólnej, rozwój i poszerzenie zainteresowań, wyrażanie emocji poprzez muzykę, rozwijanie wyobraźni i aktywności muzycznej, podnoszenie wiary we własne siły,  kształtowanie umiejętności społecznych, odreagowanie negatywnych emocji.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. W ramach pracowni prowadzony jest trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening umiejętności praktycznych, muzykoterapia, filmoterapia, relaksacja, biblioterapia. Uczestnicy biorą udział w zajęciach relaksacyjnych przy muzyce (elementy wizualizacyjne, elementy treningu autogennego Schulza), słuchają ulubionej muzyki, śpiewają oraz grają na instrumentach muzycznych (zajęcia rytmiczne z wykorzystaniem zestawu Orffa), uczą się wyrażania emocji poprzez muzykę. Śpiewając biorą także udział w uroczystościach okolicznościowych, świątecznych organizowanych w ŚDS, jak i w innych placówkach. Rozwijane jest zainteresowanie literaturą poprzez czytanie i słuchanie książek, wierszy, opowiadań. Uczestnicy nabywają umiejętność obsługi sprzętu RTV, wyboru odpowiedniego programu, rozsądnej organizacji czasu oglądania; zachęcani są do oglądania programów przyrodniczych, popularno- naukowych, sportowych itp. Zapoznają się z różnymi formami spędzania wolnego czasu tj. korzystanie z gier i zabaw towarzyskich (remik, chińczyk, memo, gry karciane, rozwiązywanie krzyżówek itp.), kolorowanki edukacyjne. Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę związaną z obchodzeniem różnych świąt i uroczystości, kultywowaniem tradycji. Nabywają umiejętności organizowania imprez i spotkań towarzyskich.

Ponadto w ramach pracowni organizowanie są wyjścia, wycieczki lub wyjazdy. Podczas zajęć utrwalane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy uczą się dbania o czystość i higienę osobistą; przygotowania stanowiska pracy, dbałości o powierzony materiał i estetykę otoczenia; przestrzegania podstawowych zasad pracy; bezpieczeństwa swojego i innych; uprzątnięcia stanowiska pracy. Pracownia wyposażona jest w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne do wykonywania prac

Powrót na początek strony