Środowiskowy Dom Samopomocy

Pracownia komputerowa

Zdjęcie przedstawiające biurka na których stoją monitory z klawiaturami i myszkami

Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej z wykorzystaniem różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania.

W pracowni prowadzone są następujące treningi: trening umiejętności spędzania wolnego czasu, trening umiejętności praktycznych, trening higieniczny.

Uczestnicy uczą się praktycznej obsługi komputera, poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy (edytory tekstu, programy do grafiki komputerowej), a także korzystają ze sprzętów peryferyjnych takich jak drukarka czy aparat cyfrowy.

Uczestnicy oswajają się z nowoczesną techniką i uczą jak praktycznie wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym.

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania społecznego poprzez naukę porozumiewania się na odległość, a także aktywizacja zawodowa.

Pracownia wyposażona jest w komputery, drukarkę oraz stałe łącze internetowe, które umożliwia swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji.

Uczestnicy poznają wirtualny świat Internetu, uczą się korzystać z różnych wyszukiwarek, zakładają konta elektroniczne, wysyłają maile.

W wolnych chwilach korzystają z gier komputerowych, które rozwijają spostrzegawczość, refleks, koncentrację, ćwiczą umiejętności manualne.

Podczas zajęć utrwalane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy uczą się dbania o czystość i higienę osobistą; odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy, dbałości o powierzony sprzęt. Ponadto uczestnicy poznają i utrwalają zasady bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi, bezpiecznego korzystania z sieci.

Powrót na początek strony