Środowiskowy Dom Samopomocy

Pracownia gospodarstwa domowego

Zdjęcie przedstawiające produkty żywnościowe oraz drewnianą łyżkę

Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego mają na celu naukę, podtrzymywanie oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Pozwala to na rozwijanie z jednej strony samodzielności i zaradności w działaniu, z drugiej – współpracy z innym i pracy zespołowej. W pracowni prowadzone są następujące treningi: trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening higieniczny, trening budżetowy. Pracownia funkcjonuje według zasady stopniowania trudności.

W ramach treningu kulinarnego uczestnicy nabywają umiejętność: – przygotowywania pomieszczeń kuchennych do posiłków; – przygotowywania produktów żywnościowych do obróbki; – przygotowywania prostych oraz bardziej złożonych posiłków na zimno i gorąco; – estetycznego podawania posiłków oraz właściwego zachowania się podczas ich spożywania.

Uczestnicy uczą się  prawidłowego sposobu przechowywania żywności, układania jadłospisów z uwzględnieniem zasad prawidłowego odżywiania, nakrywania i dekoracji stołu. Zapoznają się z wartościami odżywczymi poszczególnych produktów, a także z zasadami zdrowego żywienia.

Uczą się także przygotowania posiłków na specjalne okazje np. z okazji świąt, co zazwyczaj poprzedzone jest rozmowami na temat tradycji i obrzędów kultywowanych w rodzinach uczestników i w naszym kraju.

W ramach treningu umiejętności praktycznych uczestnicy poznają budowę sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń kuchennych, a także zasady posługiwania się nimi (np. kuchenki, piekarnika, robota kuchennego, zmywarki, czajnika elektrycznego, mikrofalówki itp.).

Uczą się również posługiwania prostymi narzędziami kuchennymi (np. nóż, obieraczka, sitko, wałek itp.) Ponadto nabywają umiejętności w zakresie: – prania ręcznego oraz prania przy pomocy pralki automatycznej; – rozwieszania wypranej odzieży, prasowania i składania uprasowanych rzeczy, rozróżniania i odpowiedniego dobierania detergentów, – dbania o czystość i porządek wokół siebie oraz we własnym domu (np. mycie naczyń, zamiatanie i mycie podłogi, odkurzanie, ścieranie kurzy itp.).

W ramach treningu higienicznego uczestnicy poznają zasady higieny w pracy z żywnością (np. mycie rąk, produktów, stosowanie odzieży ochronnej itp.). W ramach treningu budżetowego uczestnicy poznają wartość pieniądza; nabywają umiejętność racjonalnego planowania i dokonywania zakupów ze szczególnym uwzględnieniem cen, terminów przydatności do spożycia. Poznają sklepy i miejsca, w których robi się zakupy; uczą się prawidłowych zachowań podczas zakupów.

Zajęcia prowadzone  w pracowni rozwijają cierpliwość, samodzielność i wytrwałość. Kształtują cechy pożądane w relacjach społecznych tj. współpraca i odpowiedzialność. Pracownia wyposażona jest w niezbędny sprzęt AGD, narzędzia i pomoce konieczne do wykonywania zajęć.

Powrót na początek strony