Środowiskowy Dom Samopomocy

Pracownia aktywizacji ruchowej

Zdjęcie przedstawiające hantle do ćwiczeń, buty sportowe oraz piłkę

Zajęcia w pracowni aktywizacji ruchowej mają na celu właściwe stymulowanie organizmu, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, rozwój sprawności psychofizycznej i podtrzymanie prawidłowej sprawności organizmu, promowanie zdrowego trybu życia, rozładowanie negatywnych emocji. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Zakres i poziom zajęć dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników.

W pracowni prowadzony jest trening ruchowy. W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia ogólno usprawniające; ćwiczenia korekcyjne; ćwiczenia z wykorzystaniem elementów metody Dennisona; ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów aerobowych. Pracownia wyposażona jest w materace, drabinki, piłki gimnastyczne, taśmy oporowe, ciężarki, masażery, rowery treningowe, wioślarza magnetycznego, orbitrek, stepery, bieżnię.

Terapia ruchem obejmuje również wycieczki piesze po okolicy; spacery z wykorzystaniem Nordic-Walking; udział w imprezach sportowych o charakterze integracyjnym.

Podczas zajęć utrwalane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy uczą się dbania o czystość i higienę osobistą; dbałości o powierzony sprzęt; przestrzegania podstawowych zasad pracy;

Powrót na początek strony