Środowiskowy Dom Samopomocy

Informacje dla Kandydata

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy może zostać każda osoba pełnoletnia, samodzielna w zakresie samoobsługi u której występują zaburzenia psychiczne powstałe na skutek:

  • przewlekłej choroby psychicznej,
  • upośledzenia umysłowego,
  • innych przewlekłych zaburzeń czynności psychicznych z wyłączeniem osób chorych na Alzheimera i osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Skierowanie do ŚDS można uzyskać za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarza specjalisty /psychiatry, neurologa /o występujących zaburzeniach czynności psychicznych lub neurologicznych, (druk do pobrania poniżej)
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji, (druk do pobrania poniżej)
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie orzecznika ZUS, o ile takie osoba posiada.

Szczególowe informacje na temat skierowania można uzyskać telefonicznie:
* w ŚDS – (81) 458 62 23, (81) 458 62 21
* lub w MOPS – (81) 458 62 01

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony