Środowiskowy Dom Samopomocy

Informacja o przedłużeniu zawieszenia działalności ośrodka

napis zostań w domu.png

Na podstawie art. 11h ust 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 oraz Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 kwietnia 2021 r. zostaje przedłużone czasowe zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach do dnia 18 kwietnia 2021r.

Jednocześnie informujemy, że świadczone usługi i udzielane wsparcie uczestnikom ośrodka prowadzone będzie w formach alternatywnych.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach

Maria Chmiel

Powrót na początek strony