Środowiskowy Dom Samopomocy

Informacja o dniach wolnych

Uprzejmie informuję, że dni 24 grudnia 2021r. oraz 7 stycznia 2022r. zostały ustanowione dniami wolnymi za święta przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r. oraz 01 stycznia 2022r.

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Puławach

mgr Maria Chmiel

Powrót na początek strony